Zprávy

Poskytnutí dotace obci Tatrovice

Obci Tatrovice byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši Kč 202.000,- na akci „Oprava místní komunikace na pozemku p. č. 945/23 a 4407, k. ú. Tatrovice“ z rozpočtu Karlovarského kraje.

Obci Tatrovice byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši Kč 37 752,- na akci „Územní plán Tatrovice, a to na zpracování etapy Úplné znění po změně č. 1 územního plánu Tatrovice“ (adekvátní část – záměr kraje).

Obci Tatrovice byla v roce 2019 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši Kč 222.590,- na opravu střešní krytiny budovy obecního úřadu.

Obci Tatrovice byla v roce 2020 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši Kč 277.337,- na Opravu opěrné zdi na pozemcích p. č. 989/12 a945/25.

Obci Tatrovice byla v roce 2021 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výš Kč 169 400,- na Vypracování povodňového plánu.

Nové webové stránky obce Tatrovice

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky obce Tatrovice.

Doufáme, že se Vám budou líbit a budou přinášet co nejvíce zajímavosti a novinek z vaší obce a obecního úřadu.

Webové stránky pro Vás vytvářelo webové a designerské studio DriveSpace z Chebu.

 

Jiří Semota a Jana Baláková