Obecně závazná vyhláška obce Tatrovice č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1-2021