Obecně závazná vyhláška obce Tatrovice č.1/2023, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška obce Tatrovice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1-2023