Obecně závazná vyhláška obce Tatrovice č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2-2020