Obecně závazná vyhláška obce Tatrovice, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5-2023