Poskytnutí dotace obci Tatrovice

Obci Tatrovice byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši Kč 202.000,- na akci „Oprava místní komunikace na pozemku p. č. 945/23 a 4407, k. ú. Tatrovice“ z rozpočtu Karlovarského kraje.

Obci Tatrovice byla v roce 2018 poskytnuta dotace ve výši Kč 37 752,- na akci „Územní plán Tatrovice, a to na zpracování etapy Úplné znění po změně č. 1 územního plánu Tatrovice“ (adekvátní část – záměr kraje).

Obci Tatrovice byla v roce 2019 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši Kč 222.590,- na opravu střešní krytiny budovy obecního úřadu.

Obci Tatrovice byla v roce 2020 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši Kč 277.337,- na Opravu opěrné zdi na pozemcích p. č. 989/12 a945/25.

Obci Tatrovice byla v roce 2021 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výš Kč 169 400,- na Vypracování povodňového plánu.

Obci Tatrovice byla v roce 2021 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši Kč 210 000,- na pokládku asfaltového recyklátu 1029 m2

Obci Tatrovice byla v roce 2022 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši Kč 250 000,- na opravu kamenné hřbitovní zdi

Obci Tatrovice byla v roce 2023 poskytnuta dotace od Karlovarského kraje ve výši 245 000,- Kč na výměnu I.části veřejného osvětlení

www.kr-karlovarsky.cz