Povinné informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Oficiální název
  Úplný oficiální název povinného subjektu.
 2. Důvod a způsob založení
  Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých povinný subjekt provozuje svoji činnost.
 3. Organizační struktura
  Popis organizační struktury povinného subjektu.
 4. Kontaktní spojení
  Poštovní adresa, telefon, fax, e-mail, e-podatelna…
 5. Bankovní spojení:
  KB Sokolov, číslo účtu 11722-391/0100 – běžný účet obce
 6. IČ:
  00573124
 7. DIČ:
  nejsme plátci
 8. Dokumenty – rozpočet
 9. Žádosti o informace
  Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.
 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí:
  Žádosti a další podání je možné podat v kanceláři Obecního úřadu Tatrovice (linky, další způsoby podání dle zákona!)
 11. Opravné prostředky
  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
 12. Formuláře
  Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.
 13. Návody pro řešení životních situací
  Přehled a popis postupů řešení životních situací (Portál veřejné správy ČR).
 14. Nejdůležitější předpisy
  Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí. Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí na internetových stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
 15. Úhrady za poskytování informací  – Sazebník náhrad II.
  Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 16. Licenční smlouvy – vzory licenčních smluv
 17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.
  Výroční zprávy minimálně za dva předchozí kalendářní roky o činnosti povinného subjektu v oblasti poskytování informací.