Informace o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – I. kolo voleb