Katastrální úřad Sokolov: Oznámení o obnově katastrálního operátu

20230602201449515