Krajský úřad Karl. kraje – Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci