Opatření obecné povahy

Dočasná ochrana vnitřních hranic