Program 27. zasedání Zastupitelstva obce Tatrovice