Program 32. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje