Veřejná vyhláška – Oznámení vydání opatření obecné povahy Změny č. 1 ÚP Tatrovice