Návrh Závěrečného účtu obce Tatrovice za rok 2022: Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha (vyvěeno: 29.5.2023 – datum sejmutí: 24.6.2023)

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha 2022