Záměr pachtu – vodní plocha na parc. č. 7 KÚ Tatrovice