Změna obecně závazné vyhlášky Obce Tatrovice č. 1/2021 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství