Návrh Závěrečného účtu obce Tatrovice za rok 2022: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tatrovice za rok 2022 (vyvěšeno: 29.5.2023 – datum sejmutí: 24.6.2023)