Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv.Jana Nepomuckého pochází z roku 1783, z doby, kdy byla nově zřízena zdejší fara. Sochu dal vytesat u sochaře Johanna Wilta první nově jmenovaný farní administrátor Anton Fritsch.

Socha byla umístěna ve střední části tehdejší návsi, kde stojí dodnes.

Oslavy u příležitosti zrekonstruování sochy sv. Jana Nepomuckého

15. říjen 2011 (video)

Contact

  • Tatrovice 357 35