Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se skládá ze 7 členů:

Starosta obce: Luděk Němec
Místostarosta: Roman Pezl
Ostatní členové: Tomáš Biker
Milan Škrdle

Martin Kuržeja
David Princ

Marek Pezl

Kontrolní výbor:

Předseda:   David Pinc
Členové:      Renata Homolková, Veronika Firbasová

Finanční výbor:

Předseda:   Milan Škrdle
Členové:      Tomáš Biker, Marek Pezl