Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se skládá ze 7 členů:

Starosta obce: Michal Tvrdík – mobil: +420725739983 (08:00 – 18:00) – mimo tuto dobu pouze při ohrožení zdraví či majetku občanů
Místostarosta: Jiří Schönbauer
Ostatní členové: Martin Kuržeja

Roman Pezl

Karel Přibyl

Marek Pezl

David Pinc

Kontrolní výbor:

Předseda:    David Pinc
Členové:       Petra Tušková, Lukáš Lončík

Finanční výbor:

Předseda:   Karel Přibyl
Členové:      Mgr. Jolana Molová, Bc. Martin Kuržeja, MBA

Komise pro sociální věci, kulturu a sport:

Předsedkyně:  Alena Ševčíková
Členové:            Lenka Tvrdíková, Michael Eger