Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se skládá ze 7 členů:

Starosta obce: Luděk Němec
Místostarosta: Roman Pezl
Ostatní členové: Tomáš Biker
Milan Škrdle
Jaroslav Švejdar
Martin Kuržeja
David Princ

Kontrolní výbor:

Předseda:   Jaroslav Švejdar
Členové:      Renata Homolková, Veronika Firbasová

Finanční výbor:

Předseda:   Milan Škrdle
Členové:      Tomáš Biker