Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce se skládá ze 7 členů:

Starosta obce: Roman Pezl

mobil: +420605832399

Místostarosta: Martin Kuržeja

mobil: +420739531611

Ostatní členové: Karel Přibyl

Michal Tvrdík

Ing. Jitka Kovaříková

Marek Pezl

Jiří Schönbauer

 

Kontrolní výbor:

Předseda:   Marek Pezl
Členové:     Jiří Schönbauer, David Pinc

Finanční výbor:

Předseda:   Karel Přibyl
Členové:      Mgr. Jolana Molová, PhDr. Ing. Martin Rohm

Komise pro sociální věci, kulturu a sport:

Předsedkyně:   Ing. Jitka Kovaříková
Členové:             PhDr. Ing. Martin Rohm, Štěpánka Rohmová